top of page

JELEKET KÖVETVE

2014   I   installáció   I   Budapest, AmaTáR

„Gombos Andrea az idegenvezetők bojtos végű irányító pálcájának segítségével indítja önreflexív útkeresésre a szemlélődőt, amely útkeresés során az egyéni és kollektív „együttcselekvés”, a választás lehetősége, életünk és cselekvéseink befolyásoltsága, szabadnak hitt gondolkodásunk irányítottsága válik vizsgálat tárgyává.”

 

                                                                                                                              Józsa Kitty

 

A Prágában eltöltött három hónap élményei, történései, inspirációi alapján készült el a Hiátus, illetve a Jeleket követve című munkám.

Városnézős sétáim, helyi utazásaim alkalmával figyeltem fel a lépten nyomon csoportokba verődő emberekre, akik hol egy zászlót, hol egy masnit, vagy egy esernyőt szorongató hölgyet, urat követtek. Ez az élmény inspirálta a Jeleket követve című munkámat: emberek tömegei rohannak az instant információszerzés nyomában, miközben a nyakukba is vehetnék a várost, hogy az a tereivel, történelmével, szépségeivel vagy éppen rútságaival feltárulkozzon előttük. Az installációban megjelenő idegenvezető-pálcát egy misztikus, kvázi követendő tárgyként kezelem. A pálca végén a „fej” elméletben cserélhető. A doboz szimbólumgyűjtemény tárháza, amelyből alkalmasint „előhúzhatunk” egyet-egyet.

A kolbenovai bolhapiacon szerzett diafilmek más nézőpontot kínálnak. Ezek néhány helyi épület épüléséről, illetve azok restaurálásáról készült szakmai dokumentumok.

bottom of page